Андроид

Андроид – отворена операционна система за мобилни устройства

Андроид - отворена операционна система за мобилни устройства на Google

Android – подарък от дядо Коледа

Андроид (Android)

е операционна система за мобилни устройства, създадена от Google. За сравнение Widndow е операционна система за настолни и преносими компютри. До тук приликите с Windows  свършват. Защо!

Ето от къде идва основната разлика: Кодът на Windows е затворен, известен е само на собственика. Това означава, че само собственикът може да прави изменения и допълнения към Windows като операционна система. Това е най-малката беда за крайния потребител. Има един по-голям проблем – Вашия Windows (инсталационния вариант) е подготвен винаги за компютърна конфигурация с по-малки възможности от тези на Вашия компютър. Ако това не е спазено (ако е подготвен за конфигурации с по-големи възможност) то инсталацията няма как да е успешна. При тази ситуация Вие няма как да ползвате пълните възможности на Вашата компютрна конфигурация.

Съвсем друго е положнието при операционната система Linux – инсталационния вариант не е подготвен за конкретна компютърна конфигурация. В началото на инсталирането Linux  проверява параметрите на Вашия компютър и тогава се инсталира. Това означава, че Вие ще използвате пълните възможности на конфигурацията. Очевидно това е голямо предимство. Има, обаче нещо още по-голямо, толкова голямо колкото целия свят!

Кода на Linux е отворен. Това означава, че всеки, който има необходимите познания и желание може да го допълва и усъвършенства. Linux  от ден на ден става все по-качествен. В тази връзка има държави които ползват само Linux в държавната администрация.

Сходно е положението с Android – основан на ядрото на Linux. Кода на тази операционна система също е отворен и постоянно се усъвършенства от специалисти от целия свят. Ето защо мобилните устройства, ползващи Androd към днешна дата работят от 2 до 5 пъти по-бързо от останалите!

Е, ако това не е подарък от Дядо Коледа – здраве му кажи!

Операционна система за мобилно устройство с отворен код! Остави ни само да се научим как да пишем приложения за Андроид.

Искаш ли?

Искам да завърша курс по програмиране на приложения за Андроид  Вие можете да заявите Вашето желание като ползвате начините за контакт с нас. Препоръчваме Ви нашата форма за контакти.

Лекции по програмиране на операционна система Андроид

Групи